طرح درس علوم اول صفحه 17 خوب نگاه کردن

طرح درس علوم اول صفحه 17 خوب نگاه کردن

طرح-درس-علوم-اول-صفحه-17-خوب-نگاه-کردندانلود فایل طرح درس علوم اول مشاهده کردن : قسمتی از این طرح درس:پس از سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب و جویا شدن حال دانش آموزان به انها میگویم که به صدایی که الان برایشان پخش میکنم گوش دهند و صدای اب را در کلاس برایشان پخش میکنم حال از انها میپرسم که این صدا مربوط به چیست و ایا میتوانند صدای مورد نظر را در تصویر درس پیدا کنند. پس از درگیر کردن دانش اموزان با صدای اب از انها میخواهم که خوب به تصویر نگاه کنند و چند دقیقه ای را صرف فکر کردن به تصویر کنند و بعد از هر گروه میخواهم تا هر انچه در تصویر دیده اند را برای دیگر گروه ها بگویند.
صحبت کردن در کلاس به صورت گروهی است هر گروه باید منتظر شود تا گروه فبلی حرف هایش تمام شودو بعد نظرات خود را بیان کند
در اینجا معلم با استفاده از حرف های دانش اموزان و اطلاعات علمی دیگر درس را به صورت جامع تر بیان میکند
(این طرح درس شامل اهداف کلی و جزئی و رفتاری و شناختی و عاطفی می باشد و ارزشیابی های تشخیصی و پایانی دارد.)

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو