طرح درس روز دهم هدیه سوم

طرح درس روز دهم هدیه سوم

طرح-درس-روز-دهم-هدیه-سومآشنایی فراگیران با:
1. آشنايی با مراسم بزرگداشت قيام امام حسين (ع) و روز عاشورا
2. اشتياق به شرکت در مراسم روز عاشورا
3. مشارکت در برگزاری مراسم مربوط به شهادت امام حسين (ع) و ياران با وفايش
4. آشنايی با پيام قرآنی.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو