طرح درس برزگر و بلدرچین

طرح درس برزگر و بلدرچین

طرح-درس-برزگر-و-بلدرچیندانلود فایل طرح درس پنجم فارسی سوم برزگر و بلدرچین: اهداف: 1-آشنایی دانش اموزان با مفهوم خود اتکایی
2-تقویت مهارت جمله سازی و کاربرد کلمات هم نویسه در جمله
3-تقویت توانایی شناخت و کاربرد زمان حال فعل ها
4-تقویت مهارت بند نویسی
5-توسعه کاربرد نمایش خلاق در آموزش دانش اموزان

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو