طراحی سد بتنی وزنی با نرم افزار آباکوس

طراحی سد بتنی وزنی با نرم افزار abaqus

طراحی سد بتنی وزنی با نرم افزار abaqus

طراحی-سد-بتنی-وزنی-با-نرم-افزار-آباکوس

توضیحات:
فایل طراحی کامل سد بتنی وزنی همراه با نتیجه با استفاده از نرم افزار abaqus.

شامل :

فایل اصلی پروژه
فایل نتیجه با پسوند inp
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو