ضوابط طراحی بالکن و ایوان (بر اساس مبحث 4)

ضوابط طراحی بالکن و ایوان (بر اساس مبحث 4)

در این مطلب ضوابط و نکات مهم در طراحی بالکن و ایوان ساختمان و حداقل ابعاد و اندازه آن‌ها بر اساس مبحث 4 مقررات ملی ساختمان شرح داده شده است.

ضوابط و نکات طراحی بالکن و ایوان

6-1-5-4 ایوان ها، بالکن ها و سکوهای واقع در مسیر ورود و خروج

ایوان ها، بالکن ها و سکوهای بیرونی که در مسیرهای دسترس و خروج اصلی ساختمان یا واحدهای تصرف واقع شده‌اند علاوه بر رعایت مقررات مربوط به پاگردها و همچنین ضوابط فضاهای نیمه باز، باید با ضوابط این قسمت نیز منطبق باشند.

1-6-1-5-4 ایوان ها یا بالکن های بیرونی که در ابتدا یا انتهای مسیر دسترس یا خروج قرار دارند باید دارای سطح آزاد و بدون مانعی با حداقل ابعاد 1/40×1/40 متر باشند و این سطح نباید برای هیچ فعالیت یا منظور دیگری در نظر گرفته شود. چنانچه در اصلی به سمت بالکن باز شود، نباید در تمام مسیر بازشدن عمق و پهنای الزامی بالکن را به کمتر از 0/9 متر کاهش دهد.

2-6-1-5-4 ایوان ها و بالکن ها در هیچ جهت نباید دارای شیبی بیش از 2 درصد باشند.

3-6-1-5-4 در صورتی که کف ایوان یا بالکن دسترس و خروج اصلی در ارتفاع بیش از 0/70 متر نسبت به کف فضا یا زمین مجاور قرار داشته باشد، باید دارای جان پناه یا حفاظ مناسب مطابق مشخصات قسمت 4-9-9 باشد.

4-6-1-5-4 رعایت مقررات قسمت 4-5-1-14 برای ایوان ها، بالکن ها و سکوهای بیرونی واقع در مسیر دسترس و خروج اصلی ساختمان الزامیست.

14-1-5-4 سطوح خارج ساختمان

بالکن ها و ایوان های واقع در مسیرهای دسترس و خروج اصلی و همچنین پله‌ها و سطوح شیب‌دار رو باز واقع در این مسیرها باید دارای سطح غیر لغزنده باشند و چنان طراحی و اجرا شوند که آب روی آن‌ها یا روی سطح فضاهایی که به آن‌ها دسترسی دارد جمع نشود. سطوحی که در معرض نزولات جوی قرار دارند، باید چنان طراحی و پوشیده شوند که امکان جمع‌شدن برف و یخ روی آن‌ها به حداقل برسد.

در همین رابطه بخوانید:
تفاوت ساختمان شمالی و جنوبی، شرقی و غربی چیست؟

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو