شش سیگما و نقش آن در افزایش بهره وری

شش سیگما و نقش آن در افزایش بهره وری

شش-سیگما-و-نقش-آن-در-افزایش-بهره-وریشش سیگما و نقش آن در افزایش بهره وری
فایل اصلی : PPT
تعداد کل اسلایدها : 40 اسلاید
حجم کل فایل اصلی : 0.68 MB
پیشینه شش سيگما
شش سیگما چیست ؟
اهداف اساسی (Six Sigma)
ابزارها و روشهای (6 σ)
روش DMAIC :
فاز یک : تعریف (Define)
فاز دو : اندازه گیری
فاز سه: تجزیه و تحلیل
فاز چهار : بهبود
فاز پنج : کنترل
ساختار شش سيگما :
شش سیگما در صنایع داخلی ایران
منابع

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو