سواد رسانه ای (مرحله مقدماتی) 10 ساعت کد 99506684

سواد رسانه ای (مرحله مقدماتی) 10 ساعت کد 99506684

سواد رسانه ای (مرحله مقدماتی) 10 ساعت کد 99506684

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون سواد رسانه ای (مرحله مقدماتی) کد دوره: 99506684 مدت دوره: 10 ساعت فرمت فایل: PDF

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو