جزوه زمین شناسی مهندسی (دکتر سلطانی، دانشگاه شهید رجایی)

جزوه زمین شناسی مهندسی (دکتر سلطانی، دانشگاه شهید رجایی)

جزوه زمین شناسی مهندسی (دکتر سلطانی، دانشگاه شهید رجایی)

جزوه-زمین-شناسی-مهندسی-(دکتر-سلطانی-دانشگاه-شهید-رجایی)

توضیحات:
جزوه زمین شناسی مهندسی (دکتر سلطانی، دانشگاه شهید رجایی)، بصورت دست نویس، در 41  صفحه فایل pdf.
این جزوه شامل تصاویر، متن و نمودارهای تدریس شده می باشد و از دروس عمومی رشته مهندسی عمران میباشد.
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو