جزوه آموزشی پودمان دوم ریاضی دهم هنرستان

جزوه آموزشی پودمان دوم ریاضی دهم هنرستان

جزوه آموزشی پودمان دوم ریاضی دهم هنرستان

جزوه-آموزشی-پودمان-دوم-ریاضی-دهم-هنرستان

توضیحات:
جزوه آموزشی پودمان دوم ریاضی دهم هنرستان یا عنوان درصد و کاربردهای آن، در قالب pdf در 15 صفحه.

شامل:
محاسبه ذهنی درصد
درصدهای بیشتر از 100 و کمتر از 1
درصد تغییر
پاسخ برخی از مسئله‌های کتاب درسی
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو