جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم

جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم

جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم

جزوه آموزشی نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 تعداد کل صفحات 167 فایل جزوه آموزشی PDF حجم فایل 3.07MB فصل اول : آشنایی با سیستم حسابداری فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه فصل سوم : راهنمای تعریف کدینگ سیستم فصل چهارم : راهنمای صدور سند حسابداری فصل پنجم : گزارشات سیستم حسابداری فصل ششم : راهنمای عملیات پایان سال مالی فصل هفتم : راهنمای تغییر سال مالی و ایجاد آن فصل هشتم : راهنمای زیر سیستم

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو