جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

جزوه-آمار-توصیفی-و-استنباطی-مجموعه-علوم-تربیتی-و-روانشناسیدانلود جزوه آمار توصیفی و استنباطی مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی ۲۹۶ ص تایپ شده فرمت PDF

فهرست:

فصل اول : آمار توصیفی

فصل دوم: منحنی طبیعی (بهنجار)

فصل سوم: متغیرهاي تصادفی و توزیعهاي احتمال

فصل چهارم:توزیع احتمال گسسته

فصل پنجم: توزیع احتمال پیوسته

فصل ششم : رگرسیون و همبستگی

تست ها ي فصل ششم

پاسخنامه تست هاي فصل ششم

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو