تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی شهرستان شهریار با کمک تصاویر لندست طی سالهای 1375، 85و95

تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی شهرستان شهریار با کمک تصاویر لندست طی سالهای 1375، 85و95

تهیه نقشه و برآورد تغییرات کاربری اراضی شهرستان شهریار با کمک تصاویر لندست طی سالهای 1375، 85و95

تهیه-نقشه-و-برآورد-تغییرات-کاربری-اراضی-شهرستان-شهریار-با-کمک-تصاویر-لندست-طی-سالهای-1375-85و95نعیین انواع کاربری در یک محدوده مطالعاتی و بخصوص شهرستان به روش¬های گوناگون نظیر روش استفاده از پرسش-نامه، برآورد از طریق بررسی میزان تولید محصولات کشاورزی، نقشه¬برداری زمینی و استفاده از فن¬های سنجش از دور صورت می¬پذیرد. در بین شیوه¬های فوق، فن استفاده از تصاویر ماهواره¬ای بدلیل پوشش وسیع مکانی، قدرت تفکیک بالا، هزینه کم، آرشیو زمانی غنی تصاویر ماهواره¬ای و سهولت روش¬های تعیین کاربری کاربرد فراوانی در مطالعات آبخیزداری داشته است (پژوهشکده مطلعات و تحقیقات منابع آب، 1392). لذا با توجه به مزایای روش سنجش از دور و اهمیت تعیین سطوح کشت اراضی زراعی و باغی و همچنین میزان توسعه مناطق شهری و انسان¬ساخت، در این پژوهش به بررسی و تحلیل تغییرات سطوح کاربری شهرستان شهریار با بهره¬گیری از تصاویر ماهواره لندست پرداخته شده است.
بدین ترتیب بمنظور آشنایی با نحوه دانلود و استفاده از تصاویر ماهواره¬ای لندست 5 و 8 بصورت رایگان و همچنین نحوه انجام سه مرحله پیش پردازش، پردازش و پس پردازش و برآورد برخی از شاخص های مهم همچون شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI ) در محیط نرم افزاری تخصصی ENVI و GIS مراحل مربوط بصورت گام به گام ارائه و تشریح شود. در ادامه نیز با کمک روش های نظارت شده و نظارت نشده به طبقه بندی تصاویر و تهیه نقشه کاربری اراضی پرداخته شده و نتایج آنها با ارائه تغییرات کاربری اراضی مختلف در طی سال¬های 1375، 1385 و 1395 بررسی شده است.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو