تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان - نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر (نمونه دوم)

تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان – نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر (نمونه دوم)

تفسیر آزمون وکسلر بزرگسالان – نمونه اجرا شده آزمون وکسلر با تفسیر (نمونه دوم)

تفسیر-آزمون-وکسلر-بزرگسالان--نمونه-اجرا-شده-آزمون-وکسلر-با-تفسیر-(نمونه-دوم)

توضیحات:

نمونه جرا شده آزمون وکسلر بزرگسالان در قالب WORD در 10 صفحه.

بخشی از متن فایل:

سطح 2
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
Verbal IQ= 122
Performance IQ= 103
بين هوشبهر كلامي و عملي 19 نمره تفاوت وجود دارد (V>P) كه اين اختلاف در سطح 0.01 معنادار مي باشد.اين اختلاف از دو جهت قابل توضيح مي باشد. از طرفي آزمودني فردي با تحصيلات بالا و متعلق به خانواده اي با سطح اجتماعي- اقتصادي بالا مي باشد كه اين عوامل تا حدودي مي تواند باعث بالاتر بودن هوشبهر كلامي نسبت به عملي باشد و از طرفی آزمودنی تکالیف مقیاس های عملی را با کندی و بی حوصلگی انجام می داد که این می تواند در کاهش نمرات عملی موثر بوده باشد.
ب) نمره هاي عامل
نمرات عامل را با استفاده از نمره هاي مقياسي اصلاح شده بر حسب سن محاسبه مي كنيم.
Verbal Comprehension Index: 1.4 (I+V+C+S)+44
Verbal Comprehension Index= 1.4 (13+13+17+12)+ 44= 121
Perceptual Organization Index: 2 (PC+BD+OA)+40
Perceptual Organization Index= 2 (10+15+11)+40= 112
Freedom from Distractibility Index: 2.8 (DSP+A)+44
Freedom from Distractibility Index= 2.8 (4+14)+44= 94.4
2. ميانگين نمره هاي استاندارد مربوط به هر سه عامل را محاسبه مي كنيم.
= (121+112+94.4) /3 = 109.13
3. تفاوت نمره هاي استاندارد هر يك از عامل ها را از اين ميانگين محاسبه مي كنيم.
Xve– = 121 –109.13 =11.87
Xpe– = 112– 109.13 = 2.87
Xfr– = 94.4 – 109.13 =-14.73
معنادار بودن تفاوت نمره ها را آزمون مي كنيم.
همان گونه كه مشاهده مي شود، عامل اول يعني درك و فهم كلامي تقريباً11.87نمره با ميانگين اختلاف دارد كه اين تفاوت به لحاظ آماري معنادار مي باشد(تفاوت 7 نمره اي در سطح 0.05 براي سنين 74 – 20 سال معنادار است) و بايد تفسير شود. از آن جايي كه اين عامل، شاخص نسبتاً خالصي از توانايي هاي كلامي است با توجه به سطح تحصيلات و سطح اجتماعي – اقتصادي قابل توجيه مي باشد، همان گونه كه اين تفاوت در مورد هوشبهر كلامي و عملي نيز صادق بود.

فهرست مطالب:

معرفی آزمودنی
معرفی مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر بزرگسالان
تعریف هوش
سطوح تفسيريWAIS-R
سطح 1: تفسير هوشبهر كلي
سطح 2
الف – نمره های هوشبهر کلامی وعملی
ب) نمره هاي عامل
ج) گروه بندي هاي اضافي
نيمرخ ACID:
گروه بندي هاي هورن:
سطح 3: تفسير پراكندگي خرده‌آزمون‌ها
سطح 4: تغییر پذیری درون خرد آزمون ها
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو