تحقیق کارگزینی

تحقیق کارگزینی

تحقیق-کارگزینیدانلود تحقیق کارگزینی ۱۴ ص فرمت word

فهرست مطالب
مقدمه 2
کارگزینی چیست؟ 2
تعریف شغل کارگزینی 2
تفاوت مدیریت منابع انسانی و کارگزینی 3
وظایف اصلی واحد کارگزینی 3
قرار داد نویسی 4
محاسبه حقوق و دستمزد 4
کارگزین کیست؟ 5
وظایف کارمند کارگزینی 5
کارگزین قراردادی 6
اطلاعات مورد نیاز برای شغل کارگزینی 6
استخدام کارشناس کارگزینی 7
اختیارات کارگزینی 7
حکم کارگزینی چیست؟ 8
چه اطلاعاتی در احکام کارگزینی ثبت می شوند؟ 8
حکم کارگزینی بازنشستگان 8
حکم کارگزینی کارمندان رسمی 9
دستورالعمل کارگزینی 9
نمونه حکم کارگزینی 9
نمونه فرم خام حکم کارگزینی 9
نمونه حکم 11
کارگزینی شرکتهای خصوصی 11
نمونه حکم کارگزینی کارمندان 11
نمونه حکم کارگزینی کارمندان رسمی 13
نمونه حکم کارگزینی کارگران 13
قوانین کارگزینی 13
پرسش های مهم کارگزینی 13
نحوه اعمال مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی 14
مزایای استفاده از نرم افزار کارگزینی 14

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو