تحقیق پیشرفت فرهنگی در زمان آل بویه

تحقیق پیشرفت فرهنگی در زمان آل بویه

تحقیق پیشرفت فرهنگی در زمان آل بویه

تحقیق-پیشرفت-فرهنگی-در-زمان-آل-بویه

توضیحات:
تحقیق پیشرفت فرهنگی در زمان آل بویه، در قالب فایل word در 7 صفحه.
آل بویه، سلسله ای ایرانی و شیعه از دودمان های دیلمی شیعه ، منسوب به بویه و معروف به ابوشجاع بودند که در خلال سال های 322 تا 448 قمری بر بخش بزرگی از ایران و عراق تا مرز های شمالی شام حکومت داشتند.
فهرست مطالب:
مقدمه
توضیحات
نامه رسانی در زمان ال بویه
مشاغل در زمان آل بویه
زبان در زمان ال بویه
طبقات اجتماعي در زمان آل بویه
فردگرايي و جهان وطني در زمان ال بویه
گسترش علم و ادب در زمان آل بویه
علم نجوم در زمان ال بویه
کتاب و کتابخانه در عهد آل بویه
خدمات رفاهی و عمرانی در زمان ال بویه
ساخت و ساز و ابادانی در زمان ال بویه
نتیجه گیری
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو