تحقیق هلال احمر

تحقیق هلال احمر

تحقیق-هلال-احمردانلود تحقیق هلال احمر ۷ ص فرمت phrase

فهرست مطالب
تعریف هلال احمر: 1
تاریخچه هلال احمر 2
نقش و وظایف هلال‌احمر د‌ر مد‌یریت قبل از بحران 3
آموزش کارکنان 4
تکثیر جزوه‌های آموزشی بین افراد‌ برای افزایش آگاهی عامه مرد‌م 4
ظرفیت‌سازی فعالیت‌های د‌اوطلبانه 5
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﺳﺎﺯﻱ، ﻧﺼﺐ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ 5
هلال احمر در ایران: 6

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو