تحقیق نظریه مراجع محوری کارل راجرز

تحقیق نظریه مراجع محوری کارل راجرز

تحقیق نظریه مراجع محوری کارل راجرز

تحقیق-نظریه-مراجع-محوری-کارل-راجرز

توضیحات:
تحقیق نظریه مراجع محوری کارل راجرز در قالب 28 صفحه ورد قابل ویرایش با فهرست منابع.
كارل رانسوم راجرز پدر جنبش استعدادهاي بالقوه بشر و يكي از سه روان – د رمانگر معتبر و برجسته زمان ، در هشتم ژانويه سال 1902 در اوك پارك از توابع شيكاگو متولد شد. راجرز در بخشی از خاطرات خود می گوید: « روي مادر بسيار باهوشي كار مي كردم كه پسر آتشپاره اي داشت. مشكلش، طرد كردن صريح پسرش بود اما با گذشت چند جلسه گفتگو نتوانستم وي را متوجه اين قضيه كنم. من گفته هاي او را جمع بندي كردم و سعي كردم به وي كمك كنم قضيه را از اين بعد نگاه كند. اما به جايي نرسيدم. بالاخره تسليم شدم. به او گفتم مثل اينكه هر دو خسته شده ايم و به جايي نمي رسيم و گفتم شايد بهتر باشد تماس مان را قطع كنيم. او هم قبول كرد. مصاحبه را تمام كرديم و دست داديم. به طرف درب دفترم حركت كرد. ولي هنوز به درب دفترم نرسيده بود كه برگشت و پرسيد: شما همين جا با بزرگسالان مشاوره انجام مي دهيد. وقتي جواب مثبت مرا شنيد گفت: خوب من كمك مي خواهم.
مجموعه حاضر شامل 28 صفحه ورد قابل ویرایش در خصوص نظریه کارل راجرز می باشد و موضوعات زیر را شامل می شود.
فهرست مطالب:
شرح حال کارل راجرز
تاریخچه تحول فکر راجرز
مفاهیم بنیادی نظریه راجرز
الف ـ نظریه شخصیت
ب ـ ماهیت انسان
ج ـ ماهیت اضطراب و بیماری روانی
روان درمانی
الف ـ تعریف
ب ـ انتظار از روان درمانی یا هدف
ج ـ فرایند درمان
تكنيكها و ابزار مشاوره مراجع محوري راجرز
منابع 
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو