تحقیق توانمندسازی نیروی انسانی

تحقیق فورج نیمه جامد

تحقیق فورج نیمه جامد

تحقیق-فورج-نیمه-جامد

توضیحات:
تحقیق فورج نیمه جامد، در قالب فایل Word.
در این تحقیق پس از بیان مقدمه ای در مورد فورج نیمه جامد در فصل اول و تعریف کلی آن، در فصل دوم به بیان اصول کلی فرایند فورج نیمه جامد از جمله تعریف ماده نیمه جامد، فرایند، تغییرات ریزساختاری، مکانیزم تغییرشکل و غیره پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: اصول فورج نیمه جامد
2-1- اهمیت موضوع
2-2- ماده ی نیمه جامد یا خمیری
1-2-2- خصوصیات متالورژیکی و مکانیکی مواد نیمه جامد و خمیری
2-3- شکل دهی در حالت نیمه جامد
4-2- تاریخچه
5-2- آلیاژهای مورد تحقیق در فرایند شکل دهی نیمه جامد
6-2- روش تولید مخلوط دوغابی
7-2- دسته بندی فرایندهای شکل دهی نیمه جامد
8-2- مراحل تولید در فرایند شکل دهی نیمه جامد فلزات
1-8-2-تولید شمش
2-8-2- گرمایش مجدد تا حالت نیمه جامد
3-8-2- عملیات شکل دهی و کاربردها
2-9- سازو کارهای حاکم بر تغییرات ساختاری در فرایندهای شکل دهی نیمه جامد
2-9-1- نظریه ی تغییرشکل و تبلور مجدد بازوهای دندریتی
2-9-2- ذوب ریشه ی بازوهای دندریتی
2-9-3- رشد کنترل شده
2-9-4- به هم پیوستن
10-2- مکانیزم شکل گیری ریزساختار کروی
1-10-2- مکانیزم جوانه زنی
2-10-2- مکانیزم تکه تکه شدن
2-11- پارامترهای مؤثر بر غیر دندریتی شدن
2-11-1- نرخ برش
2-11-2- سرعت انجماد
2-11-3- کسر جامد
4-11-2- تأثیر تاریخچه ی زمانی
12-2- مقایسه ی فرایند شکل دهی نیمه جامد با روشهای معمول ریختگری
2-13- مقایسه ی فرایند شکل دهی نیمه جامد با روش آهنگری
14-2- مزایای فرایند شکل دهی نیمه جامد
15-2- مشکلات شکل دهی در حالت نیمه جامد
16-2- ملاحظات ترمودینامیکی فرایند شکل دهی نیمه جامد
17-2- فرایند تیکسوفورجینگ
نتيجه گيري
منابع
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو