تحقیق توانمندسازی نیروی انسانی

تحقیق شبکه حسگر بیسیم

تحقیق شبکه حسگر بیسیم

تحقیق-شبکه-حسگر-بیسیم

توضیحات:
تحقیق شبکه حسگر بیسیم، در قالب فایل Word در 26 صفحه.
بخشی از متن فایل:
از آن جایی که سال های 2009 تا 2018 را می توان به عنوان زمان به بلوغ رسیدن شبکه های حسگر بی سیم دانست ، امروزه شاهد استفاده روزافزون از شبکه های حسگر بی سیم در کاربرد های مختلف هستیم. منظور از شبکه های حسگر بیسیم، شبکه ای از انواع مختلف حسگرها است که هریک از آنها مستقل از دیگری و در بازه های زمانی مشخصی محیط اطراف خــود را حس کرده و درصورتی که مقادیر حس شده از حد مجاز تخطی کنند، اطلاعات جمع آوری شده را بــه شکل بیسیم (به کمک فرکانس های رادیویی) به مرکزی به نام مزکر تلفیق1 ارسال می کنند و همچنین باتوجه به مقادیر به دست آمده از محیط، تصمیم خاصی را اتخاذ نموده و متناسب با وضعیت محیط اقدام می کنند.
فهرست مطالب:
1 –  مقدمه1
2 –  مروری بر تاریخچه شبکه های حسگر بی سیم2
3 – معرفی  شبکه های حسگر بی سیم3
3 – 1 – ویژگی شبکه های حسگر4
3 – 2 – تفاوت شبکه های حسگر بیسیم با شبکه های سنتی بیسیم4
4 –  ساختار شبکه های حسگر5
4 – 1 – ساختار خودکار6
4 – 2 – ساختار نیمه خودکار6
4 – 3 – ساختار داخلی گره7
4 – 4 – ساختار و محدودیت سخت افزاری گره8
5 – معماری ارتباطات شبکه های حسگر بیسیم8
5 – 1 – پشته قراردادی9
5 – 1 – 1 – لایه فیزیکی10
5 – 1 – 2 – لایه پیوند داده10
5 – 1 – 3 – لایه شبکه10
5 – 1 – 4 – لایه انتقال11
5 – 1 – 5 – لایه کاربرد11
6 – چالش های طراحی شبکه های حسگر بی سیم11
6 – 1 – تحمل خرابی12
6 – 2 – مقیاس پذیری12
6 – 3 – هزینه تولید12
6 – 4 – محدودیت های سخت افزاری13
6 – 5 – توپولوژی شبکه حسگر13
6 – 6 – محیط کار13
6 – 7 – رسانه ارتباطی14
6 – 8 – توان مصرفی گره ها14
6 – 9 – افزایش طول عمر شبکه14
7 – امنیت و حملات در شبکه های حسگر بیسیم15
7 – 1 –  حمله به اطلاعات در نقل و انتقال  (Attaks on Information in translate)15
7 – 2 – حمله سایبل (SybilAttack)16
7 – 3 – حمله Blackhole16
7 – 4 – حمله Sinkhole17
7 – 5 – حمله wormhole18
7 – 6 – حمله HELLOflood18
7 – 7 – حمله عدم پذیرش (DenialOf Service)19
8 – کاربرد شبکه های حسگر بیسیم20
8 – 1 – کاربرد های عمومی و صنعتی21
8 – 2 – کاربرد های محیطی22
8 – 3 – کاربرد های کشاورزی22
8 – 4 – کاربرد های پزشکی22
9 – منابع24
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو