تحقیق درباره شناسایی گروه های عاملی آمیدی

تحقیق درباره شناسایی گروه های عاملی آمیدی

تحقیق درباره شناسایی گروه های عاملی آمیدی

تحقیق-درباره-شناسایی-گروه-های-عاملی-آمیدی

توضیحات:
تحقیقی درباره روش های شناسایی کیفی آمیدها، در قالب فایل word در 16 صفحه، شامل تست های شناسی کیفی آمیدها همراه با تصویر آنها.
بخشی از متن فایل:
با وجود اینکه فعالیت آمید‌ها در مقایسه با استرها کمتر است، اما در واکنش‌های شیمیایی بسیاری شرکت می‌کنند. آمیدها در شرایط بازی و همچنین شرایط اسیدی قوی هیدرولیز می‌شوند. در شرایط اسیدی، کربوکسیلیک اسید و یون آمونیوم به تولید می‌رسند و در شرایط بازی، یون کربوکسیلات و آمونیاک. هسته‌دوست‌ها (الکتروفیل‌ها) به اکسیژن متصل به گروه کربونیل حمله می‌کنند. این مرحله به طور معمول قبل از هیدرولیز انجام و با اسیدهای لوری-برونستد کاتالیز می‌شوند.
فهرست مطالب:
مقدمه
نامگذاری آمیدها
خواص آمیدها
انحلال پذیری آمیدها
سنتز آمیدها
تست های شناسایی آمیدها
مشتق سازی آمیدها
کاربرد آمیدها
نتیجه گیری
منابع
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو