تحقیق توانمندسازی نیروی انسانی

تحقیق بهداشت محیط در رستوران و آشپزخانه

تحقیق بهداشت محیط در رستوران و آشپزخانه

تحقیق-بهداشت-محیط-در-رستوران-و-آشپزخانه

توضیحات:
تحقیق بهداشت محیط در رستوران و آشپزخانه، در قالب فایل word.
در این تحقیق به دستور العمل بهداشت فردي كاركنان اماكن ، بهداشت آشپزخانه و رستوران،انبار مواد غذایی، یخچال و سردخانه ،بهداشت مواد غذایی،تجهيزات، لوازم و ابزار كار و سایر موارد پرداخته شده است.
فهرست مطالب:
پیشگفتار                                                                                                              مقدمه                                                                                                          دستورالعمل                                                                                                
بهداشت فردي كاركنان                                                                                
انبار مواد غذایی، یخچال و سردخانه                                                              
بهداشت مواد غذایی                                                                                    
 تجهيزات، لوازم و ابزار كار 
ساير موارد                                                                                                          
بهداشت محیط در رستوران و آشپزخانه                                                       
بهداشت در محل پخت و توزیع مواد غذایی                                                  
موارد ایمنی و بهداشتی 
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو