تحقیق توانمندسازی نیروی انسانی

تحقیق بررسی ضعف های نرم افزارحسابداری موجوددر اداره آب وارائه یک نرم افزار جدید جهت رفع مشکل

تحقیق بررسی ضعف های نرم افزارحسابداری موجوددر اداره آب وارائه یک نرم افزار جدید جهت رفع مشکل

تحقیق-بررسی-ضعف-های-نرم-افزارحسابداری-موجوددر-اداره-آب-وارائه-یک-نرم-افزار-جدید-جهت-رفع-مشکل

توضیحات:
تحقیق بررسی ضعف های نرم افزارحسابداری موجوددر اداره آب وارائه یک نرم افزار جدید جهت رفع مشکل، در قالب فایل Word.
در این فایل سعی شده بطور کامل و جامع به مشکلات وضعف های نرم افزار حسابداری موجود در یک شرکت بپردازیم و جهت رفع مشکل، یک نرم افزار حسابداری قوی باتوجه به نیازهای شرکت آب و فاضلاب از بین نرم افزارهای موجود، در این زمینه انتخاب کنیم.
فهرست مطالب:
فصل اول:پروپزال
چکیده
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
متغیرها و محدودیت های تحقیق
لغات کلیدی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
معرفی شرکت آب و فاضلاب
موضوع و هدف شرکت
سال مالی و حساب‌ های شرکت
عمده فعالیت شرکت
فعالیت های کامپیوتری و سیستم های شرکت
سیستم حسابداری مورداستفاده شرکت
معایب نرم افزار اولیه شرکت
نرم افزار اصفهان
نرم افزار تحتDos
فعالیت های بخش مالی: اعم از فعالیت های مربوط به امور جاری، فعالیت های تنخواه گردان و علی الحساب، توضیحاتی در رابطه با گزارشات ماهانه، فعالیت های مربوط به بستن حساب ها و تهیه ریزمانده ها و تهیه صورت مغایرت بانکی و نوشتن دفاتر قانونی
فصل سوم:روش تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نرم افزار های مالی منتخب
بررسی نرم افزارهای رایورز، همکاران سیستم و نرم افزار ایده آل
بررسی نقاط قوت و ضعف و امکانات تک تک نرم افزارها
معیارهای انتخاب نرم افزارنرم افزار تحت ویندوز
اطلاعات جامعی در رابطه با نرم افزار انتخاب شده
فصل پنجم:
پیشنهادات و نتیجه گیری و منابع تحقیق
تعداد صفحه: ۴۶
گردآورنده:خانم معصومه مددخانی
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو