تحقیق توانمندسازی نیروی انسانی

تحقیق بررسی آراء هربرت مارکوزه

تحقیق بررسی آراء هربرت مارکوزه

تحقیق-بررسی-آراء-هربرت-مارکوزه

توضیحات:
تحقیق بررسی آراء هربرت مارکوزه، در قالب فایل Word در 9 صفحه.
در برگیرنده زندگینامه و آرای جامعه شناس آلمانی، هربرت مارکوزه
بخشی از متن فایل:
قرن بیستم جامل حوادثی بزرگ برای بشر بود. رشد علم و تکنولوژی نویدبخش زندگی بهتر و راحت تری برای انسان ها بود. اما استفاده نادرست از آن، فجایع و کشتارهای دسته جمعی مانند جنگ جهانی را به دنبال داشت. این فضای امید و اضطراب، بستر مناسبی برای شکل گیری تفکرات انتقادی بود. اعضای « موسسه پژوهش اجتماعی فرانکفورت » در چنین شرایطی کار خود را آغاز کردند که بعدها جریان موسوم به ” مکتب فرانکفورت” و ” نظریه انتقادی” از دل آن بیرون آمد.( نوذری: 1383: 9).
نظریه ی انتقادی محصول گروهی از نومارکسیستهای آلمانی است که از حالت نظریه مارکسیستی، به ویژه از گرایش ان به جبرگرایی اقتصادی، دل خوشی نداشتند. این نظریه بیشتر از انتقادهایی ساخته شده که از جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی و فکری به عمل آمده است. بیشتر کارهای این نظریه به صورت انتقاد است، اما هدف غایی ان افشای دقیقتر ماهیت جامعه است. ( ریتزر: 1389: 199).
فهرست مطالب:
مقدمه
زندگینامه
اندیشه مارکوزه
جمع بندی
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو