برنامه اکسل محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت ها

برنامه اکسل محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت ها

برنامه اکسل محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت ها

برنامه اکسل محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت ها
برنامه اکسل محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت و پیش پرداخت ها: -محاسبه تاخیرات ناشی از پرداخت صورت وضعیت های کارکرد -محاسبه تاخیرات ناشی از پیش پرداخت ها -محاسبه به صورت مجزا و کلی تاخیرات پروژه -فرموله در محیط اکسل -مطابق بخشنامه های ابلاغی -مخاطبین:مهندسین دفتر فنی،پیمانکاران و مهندسین مشاور -فرمت فایل: اکسل -تعداد شیت: یک شیت …

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو