بررسی اندیشه های فرانک لوید رایت (Lloyd Wright)

بررسی اندیشه های فرانک لوید رایت (Lloyd Wright)

بررسی-اندیشه-های-فرانک-لوید-رایت-(lloyd-wright)فهرست عناوین:
•بیوگرافی
•آثار رایت
•اصول برود اکر
•ویژگی های برود اکر
•معماری ارگانیک و تاکید بر منظر شهری
•توجه به نوعی ویژه از مسکن در پیوند نا گسستنی با زمین (خانه-باغ)
•تاکید بر سرگرمی و تلفیق ارزش های مادی و معنوی
•حرکت و تماس از طریق وسایل نوین ارتباطی و در راس آن اتومبیل
•واحد های کارکردی تلفیق شده در راستای رسیدن به کارایی و خودکفایی نسبی
•چرا امروز برود اکر سیتی وجود ندارد ؟
•کدام جنبه برود اکر به واقعیت پیوست ؟
•چه چیزی میتوان از برود اکر اموخت ؟
•نقد نگری الگو پهن دشتی
•منابع

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو