اسناد مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه منتشر شد

اسناد مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه منتشر شد

آقا خسرو قانون- در طول یک سال گذشته، اقدامات مطالعاتی متعددی انجام گرفته است که که مهم‌ترین آنها شامل بررسی سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی (مبانی، آسیب‌ها، مسائل)؛ مطالعه تطبیقی تجربه برنامه‌ریزی توسعه در جهان، گسست‌ها و گذارها؛ مطالعه تطبیقی برنامه‌های توسعه در ایران و کشورهای منتخب؛ راهبرد هندوستان نوین؛ بخش اول: پیشران‌ها؛ گزارش تفصیلی وضعیت شاخص پیشرفت لگاتوم در دهه ۲۰۲۰-۲۰۱۰؛ دلالت‌ها و امکان‌های هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ رویکرد رشد فراگیر در بن‌پیکرۀ برنامه هفتم توسعه، الزامات و چارچوب‌ها؛ فراتحلیل مطالعات هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه در ایران به منظور کاربست در تنظیم نظام‌نامه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور؛ الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه؛ ریشه‌یابی آسیب‌های نظام برنامه‌ریزی برای کاربست در تدوین نظام برنامه‌ریزی مطلوب و شناسایی هسته‌های کلیدی خط‌دهنده در برنامه هفتم توسعه، هستند.

این مطالعات پشتیبان برای ارائه پیشنهاد سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور؛ حکمرانی مؤثر و اقتصاد سیاسی بودجه‌بندی؛ اصلاح و چابک‌سازی فرایند برنامه‌ریزی توسعه؛ انطباق سیاست‌های سند ملی آمایش سرزمین با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه؛ اجتماع محوری در نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران (ضرورت‌ها و چارچوب پیشنهاد)؛ بازاندیشی در سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای (رویکردها، تجارب، راهکارها)؛ نقشه اولویت‌ها و فوریت‌های توسعه کشور و ضرورت تدوین یک چارچوب برای پایش خروجی‌ها و پیامدها در برنامه هفتم توسعه تلفیق شده‌اند.

نتایج تمامی این مطالعات علاوه بر ارسال برای سیاست‌گذاران اصلی، برای استفاده دستگاه‌های اجرایی و علاقه‌مندان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده است.

اسناد مطالعات پشتیبان برنامه هفتم توسعه:

مطلب مرتبط:

  • مقررات اداری و استخدامی در قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)
  • بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه (بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ مورخ ۰۲/۹/۱۴۰۱ رئیس جمهور)
  • دستورالعمل های تدوین برنامه هفتم توسعه

آقا خسرو قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

:
:
:
:

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو