استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی Independence and Financial Knowledge on Audit Committee with Non-compliance of Financial Disclosure: A Study of Listed Companies Issued with Public Reprimand in Malaysia عنوان فارسی: استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی با عدم پذیرش افشای مالی: بررسی شرکت های توبیخ شده ی عمومی در کشور مالزی چکیده هدف این مقاله شرح توبیخ های مالی صدور شده توسط بورسای مالزی در رابطه با PLCهای مرتبط به اطلاعات مالی می باشد.ما دریافتیم که توبیخ عمومی به خاطر عدم پذیرش مقرره های مرتبط به ادامه افشای مالی که به 145 تخلف از سال 2009 تا سال 2013 رسیده بود تصویب شد.ما هم چنین کشف کردیم که بیشتر شرکت های توبیخ عمومی شده تنها از الزامات حداقلی در رابطه با استقلال

ترجمه تخصصی خود را به آقا خسرو بسپارید

برای سفارش ترجمه و تهیه مقاله سفارشی از خدمات فریلنسرینگ آقا خسرو استفاده کنید و پروژه خود را به یکی از پیمانکاران ما بسپارید

مشاهده شرایط و ثبت سفارش

ثبت سفارش

جهت اخذ مشاوره با شماره 09032141232 تماس بگیرید

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو