پاپ آپ صفحه است که به محض کلیک کردن بر روی صفحه اصلی اجرا و به نمایش در می آید

مثل اکثر سایت ها که برای تبلیغات از این روش استفاده میکنند

از پاپ آپ ها میشه برای اجرای ویروس یا بد افزار در سیستم قربانی هم کمک گرفت

تکه کد زیر الگوی اصلی پاپ آپ ها هسسش:

<script language="JavaScript">
window.open("http://www.delnia.blog.ir","","toolbar=no, width=400,height=300,directories=no,menubar=no,scrollbars=no");
</script>

ویا

<script language="JavaScript">
bloghelp=window.open("http://delnia.blog.ir/","bloghelp","toolbar=no,width=200,height=250,directories=no,menubar=no,scrollbars=no");
bloghelp.document.write("matn");
</script>

یکی از کدهای بالا رو بعد از تگ <head> در قالب خود قرار دهید