هر برنامه و هر اسکریپتی که نوشته میشود طبیعتا نیاز دارد از کاربر اطلاعات را دریافت کند یا به کاربر اطلاعات را نمایش دهد.بش دسنوراتی ساده را برای کار با وروذی و خروجی استاندارد (به ترتیب کیبورد و صفحه نمایش) فراهم آورده که به صورت سریع و ساده آنها را آموزش میدهم.
دستور  echo
این دستور رایج ترین دستور برای چاپ یک متن در ترمینال است.متن خود را در دو ” قرار میدهید و echo آنرا برایتان چاپ میکند:
echo "Hello World!"
دستور printf
این دستور مشابه تابع printf در زبان سی عمل میکند.در ساده ترین حالت خود:
printf "Hello World!\n"
\n باعث میشود که یک خط جدید چاپ شود.بر خلاف دستور echo دستور printf خودکار یک خط جدید در پایان چاپ نمیکند.برای اطلاعات بیشتر در مورد این دستور میتوانید در اینترنت جستجو کنید.یا صفحه منش رو ببینید:
man printf
دستور read
این دستور برای دریافت مقادیر از کاربر استفاده میشود.در ساده ترین حالت:
read $variable_name
در مثال بالا باید variable_name را با نام متغیری که ورودی را درون خود نگه میدارد جایگزین کنید.
این دستور یک سوئیچ -p نیز دارد که میتون با آن یک پیغام را نمایش داد و سپس از کاربر ورودی گرفت.
read -p "Enter your name: " $name
یک مثال از دستورات بالا:
echo "Enter password: "
read $pass
if [ $pass == "123" ]; then
    echo "Ok you can go!"
else
    echo "No it is incorrect!"