با این ترفند ساده و از طریق خط فرمان میتوانید فایل های حجیم را بسیار ساده و ظرف زمانی بسیار کمتر حذف کنید.خط فرمان را باز کرده و با توجه به سیستم‌عامل خود یکی از این دستورات را بزنید:
ویندوز/داس/امثالهم:

echo > filename
del filename

یونیکس و شبه یونیکس(شامل گنو،لینوکس،بی‌اس‌دی ها،مک و …):

> filename
rm filename